Tên đăng nhập

shiroboyy

Họ và tên

Ngô Huy Mạnh Tùng

Email

shiroboyy@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-02-07 7:27:38

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500