Tên đăng nhập

ldg00089

Họ và tên

Nguyen Huu Nghia

Email

213@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-02-08 0:50:56

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500