Tên đăng nhập

NgocHuu1208

Họ và tên

Đỗ Ngọc Hữu

Email

ngochuu1208@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-02-08 7:04:42

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500