Tên đăng nhập

NDK

Họ và tên

Nguyen Dinh Khoi

Email

dinhkhoi07092005@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-02-08 7:34:09

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500