Tên đăng nhập

nguyentangdata

Họ và tên

Nguyễn Tăng Đạt

Email

tangdat130420008@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-12-22 3:46:24

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500