Tên đăng nhập

huynhsang2004a

Họ và tên

Shin

Email

t998601@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-11-13 2:23:24

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500