Tên đăng nhập

ohnyoo

Họ và tên

ohnyoo

Email

menzalilia@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-12-25 7:24:15

Bài tập đã đạt

254

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500