Tên đăng nhập

Mayushi

Họ và tên

Nguyễn Gia Huy

Email

huygiaolala@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-03-05 8:43:40

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500