Tên đăng nhập

huynhchiton981

Họ và tên

Huỳnh Chí Tôn

Email

huynhchiton981@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-12-27 9:07:33

Bài tập đã đạt

566

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500