Tên đăng nhập

nguyengiahuy

Họ và tên

Nguyễn Gia Huy

Email

huynguyen010528@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-12-28 13:44:31

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500