Tên đăng nhập

nguyentien2505

Họ và tên

NTT

Email

nguyentrongtien2505@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-12-30 2:44:46

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500