Tên đăng nhập

SP_Caramen111111

Họ và tên

Đỗ Việt Khánh

Email

khanhadoviet@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-12-30 5:02:46

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500