Tên đăng nhập

Noland

Họ và tên

Lê Phước Duy Đức

Email

lerailex2008yahoo.con@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-01-02 10:53:18

Bài tập đã đạt

560

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500