Tên đăng nhập

ntdaccode

Họ và tên

Nhữ Thành Đạt

Email

datnhu009@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-01-03 12:30:09

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500