Tên đăng nhập

YangJackie

Họ và tên

Dương Kiến Khải

Email

jyduongkhai99@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2023-03-21 15:25:33

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500