Tên đăng nhập

minhNCTchuyenSONLA

Họ và tên

Nguyễn Đình Minh

Email

ngoduymao0401@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-01-05 8:19:40

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500