Tên đăng nhập

NTT_36

Họ và tên

NTT

Email

Nguyentamtu0306@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-01-07 7:54:09

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500