Tên đăng nhập

phianhsomot

Họ và tên

Phi Anh

Email

phianhsomot@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-11-19 14:22:15

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500