Tên đăng nhập

khainc08

Họ và tên

Nguyễn Công Khải

Email

khainguyencong2008@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-01-08 14:29:46

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500