Tên đăng nhập

vietbuzz

Họ và tên

Nguyen Duc Thang

Email

nguyenducthang8a2@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-11-21 9:31:31

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500