Tên đăng nhập

Teye

Họ và tên

Teyey

Email

hdjdjdh@gmail.con

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-01-10 1:24:14

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500