Tên đăng nhập

duyngo07

Họ và tên

Ngô Văn Duy

Email

duyngo2k7@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-01-10 11:01:31

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500