Tên đăng nhập

abcdz

Họ và tên

abcdz

Email

jkdsngj@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-01-12 7:35:13

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500