Tên đăng nhập

sonktx

Họ và tên

Duc Son

Email

sondaitai27@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-01-12 8:40:24

Bài tập đã đạt

541

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500