Tên đăng nhập

luvher_

Họ và tên

Nguyễn Đình Thi

Email

ndinhthi28102008@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-01-15 12:32:27

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500