Tên đăng nhập

ngoclannt

Họ và tên

Lan

Email

ngoclannt12@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-11-24 9:10:05

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500