Tên đăng nhập

gus

Họ và tên

dsafs

Email

nguyentnfct30653@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-01-24 1:35:10

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500