Tên đăng nhập

NgocGiap

Họ và tên

Nguyen Ngoc Giap

Email

giapnguyenngoctv2008@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-01-26 8:46:22

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500