Tên đăng nhập

Parim55

Họ và tên

Nguyễn Đăng Huy

Email

huynd111108@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-01-27 1:46:11

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500