Tên đăng nhập

lct

Họ và tên

la thi oanh

Email

thanhlecanh2011@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-01-28 22:18:27

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500