Tên đăng nhập

giavy16102007

Họ và tên

thái gia vỹ

Email

giavy16102007@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-01-29 10:58:12

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500