Tên đăng nhập

lehuukyquan

Họ và tên

Lê Hữu Kỳ Quan

Email

lehuukyquan@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-01-30 8:23:29

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500