Tên đăng nhập

triettriet2008

Họ và tên

Huỳnh Ngọc Minh Triết

Email

triettriet2009@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-01-30 16:00:17

Bài tập đã đạt

541

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500