Tên đăng nhập

DuyKhangNDK

Họ và tên

Nguyen duy khang

Email

duykhang2007ndk@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-02-04 10:11:03

Bài tập đã đạt

399

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500