Tên đăng nhập

trinhson8

Họ và tên

khong biet lam bai

Email

trinhson23102010@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-02-08 11:37:21

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500