Tên đăng nhập

DaoMinh

Họ và tên

Đào Nhật Minh

Email

zentannez@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-02-08 17:46:52

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500