Tên đăng nhập

k4nisreal

Họ và tên

Kiều Quốc Thái

Email

k4nisreal@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-02-19 2:18:39

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500