Tên đăng nhập

ledat05

Họ và tên

le van dat

Email

dat09@gmail.co,

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-11-30 4:09:49

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500