Tên đăng nhập

kumiko

Họ và tên

Kumiko

Email

phongdh14@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-02-20 6:30:34

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500