Tên đăng nhập

soncao

Họ và tên

cao sơn

Email

truongson31032007@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-02-26 14:17:45

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500