Tên đăng nhập

taiemp9

Họ và tên

Nguyễn Đức Huy

Email

taiem

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-12-03 7:36:12

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500