Tên đăng nhập

ngotuan

Họ và tên

Ngô Tuấn

Email

0965653314

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-12-03 15:42:49

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500