Tên đăng nhập

PhuongNguyen0987

Họ và tên

Ngô Nguyễn Kỳ Phương

Email

kyphuong333@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-03-04 9:04:28

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500