Tên đăng nhập

PhuongTapCode

Họ và tên

Minh Phương

Email

minhphuongchatai@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-03-05 4:47:30

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500