Tên đăng nhập

hka_k35

Họ và tên

Mai Hồ Khoa

Email

hokhoasctn@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-03-07 11:27:56

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500