Tên đăng nhập

HuyyThunderr

Họ và tên

Huy

Email

nguyenhuyhero2703@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-03-08 7:05:36

Bài tập đã đạt

553

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500