Tên đăng nhập

kite99

Họ và tên

Nam Khánh

Email

tuanqb92@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-12-06 14:38:17

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500