Tên đăng nhập

Thayba020424

Họ và tên

Phạm Tấn Phát

Email

phatpt0204@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-03-11 3:06:47

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500