Tên đăng nhập

Kiencuong1909kc

Họ và tên

Kiên Cường

Email

cuongkienduong2k@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-03-11 3:06:57

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500