Tên đăng nhập

hmd07

Họ và tên

Hà Minh Đức

Email

haminhduc121007@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-03-12 7:17:47

Bài tập đã đạt

541

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500